Hakutulokset

Yhteistyöverkostot(Sivu)
llisuus on mukana useissa yhteistyöelimissä ja -verkostoissa edistääkseen jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä. Kumiteollisuus ry:n yhteistyö...

Turvallisuuspäivän haastekampanja 27.4.2018: Turvallisuuskävelyt osaksi turvallisuuden edistämistä Kumiteollisuuden työpaikoilla(Uutinen)
Parhaat ratkaisut tehdään yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa työyhteisön kaikkien osapuolten kesken. Alan sopimusosapuolet yhdessä Työ...

Kumiteollisuus hakee ratkaisuja luonnonkumin kestävyyskysymyksiin kansainvälisellä yhteistyöllä(Uutinen)
tamiseen kansainvälisellä yhteistyöllä, The International Rubber Study Groupin (IRSG) hankkeena. Sustainable Natural Rubber -nimellä kulkevass...

Turvallisuuskumppanitilaisuus Tampereella: yhdessä kehittäen(Uutinen)
aisiin tuloksiin päästään yhteistyöllä. Turvallisuusosaamisen kehittäminen hyödyntää niin yrityksiä kuin oppilaitoksia. Tampereen Contitech...

Alihankintamessut kävijäennätykseen - Kumiteollisuus menossa mukana(Uutinen)
ta käsitelleen seminaarin yhteistyössä Kumi-Instituutin kanssa. Toivottavasti messuilla nähty hyvä vire näkyy jatkossa myös tilauski...

Vastuullisuus(Sivu)
henkilöstöryhmien välisen yhteistyön avulla. Myös alan työmarkkinajärjestöt tukevat yrityksiä työturvallisuuden edistämisessä työpaikoilla. Yh...

Kumiteollisuuden seminaari 24.9.2015: Työturvallisuus osaksi yritystoiminan arkea(Uutinen)
teollisuus tekee tiivistä yhteistyötä Työturvallisuuskeskuksen kanssa työturvallisuuden ja työsuojelun edistämiseksi alalla. Yksi yhteistyön m...

Hyvää huomenta - Hyvää huomista voitti eurooppalaisen Responsible Care -palkinnon työhyvinvoinnin kehittämisestä(Uutinen)
uomenta - Hyvää huomista -yhteistyö on voittanut eurooppalaisen Responsible Care -palkinnon. Nyt kymmenettä kertaa jaossa olleen palkinnon...

Kumiteollisuuden vuoden 2018 turvallisuuskampanjan voitto Nokian Raskaille Renkaille(Uutinen)
isen kehittämisen suhteen yhteistyössä kaikkien henkilöstöryhmien kesken, ja olen tämän työn tuloksesta erittäin tyytyväinen. Turvallinen työy...

Työmarkkinat(Sivu)
puolten välisellä hyvällä yhteistyöllä on suuri merkitys yrityksen menestykseen.  Kumiteollisuuden yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen vaati...

Jaostot(Sivu)
in liittyviä asioita, mm. yhteistyötä palkansaajajärjestöjen kanssa, palkkatilastoja, työelämän kehittämistä sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntö...

Esittely Ravelast Oy(Sivu)
vahvalla asiakastyöllä ja yhteistyöllä asiakkaan kanssa sekä kannattavalla kasvulla. Yritys toimii kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminn...

Esittely OT-Kumi Oy(Sivu)
on tehdä asiakkaan kanssa yhteistyötä. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käynnistetty suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa takaa parhaan lo...

Esittely Hydnum Oy(Sivu)
toiminnan kehittämiseen. Yhteistyö tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi sitouttaa asiakkaita Hydnumin toimintaan. Kehitysyhteistyö parant...

Alihankinta 2015 -messujen teemana myynti ja markkinointi sekä uudet materiaalit ja menetelmät(Uutinen)
ät. Tampereen Messut Oy:n yhteistyökumppaneina myynnin ja markkinoinnin teemaa ovat toteuttamassa Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MT...

Nokian Renkaiden uudella skannauspalvelulla edistetään liikenneturvallisuutta(Uutinen)
ian Renkaiden ja Vianorin yhteistyössä toteuttama SnapSkan-teknologia kertoo autoilijalle renkaiden urasyvyyden ja milloin on renkaanvaihdon a...

Anni Siltaselle Kumiteollisuuden ensimmäinen kunniapalkinto(Uutinen)
a kehitettiin vuonna 2016 yhteistyössä Tampereen ammattioppilaitos Tredun ja kolmen kumialan yrityksen kanssa kumialan vetovoiman parantamisek...

TET-harjoittelu avaa oven työelämään Teknikumilla Sastamalassa(Uutinen)
systemaattista oppilaitosyhteistyö- ja vetovoimaohjelmaa, jota Kumiteollisuus ry:n jäsenyrityksissä on työstetty aktiivisesti muutaman viime...

Koulutus ja tutkimus (Sivu)
aktiivisesti vaikuttamaan yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa kumialan koulutusmahdollisuuksiin ja sitä kautta varmistamaan osaaminen ala...

Liity jäseneksi(Sivu)
sissa ja kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä. Jäsenyys Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen, Suomessa kumiteollisuutta harjoitta...

ORGANISAATIO(Sivu)
nissa alaan vaikuttavissa yhteistyöhankkeissa ja foorumeissa. Yhdistys neuvottelee kumiteollisuutta koskevat työehtosopimukset ja antaa työsuh...

Toiminta-ajatus ja strategia(Sivu)
lkansaajaliittojen kanssa yhteistyöllä ja avoimella vuoropuhelulla. Lisäämällä toimialan näkyvyyttä, vaikuttamalla lainsäädäntöön, varmistamal...

Esittely Profmer Oy(Sivu)
joustavalla, ennakoivalla yhteistyöllä ja kilpailukykyisillä, räätälöydyillä ratkaisuilla. Nykyaikaisilla tuotantolinjoilla valmistetaan laatu...

Seminaariraportti kumiteollisuuden seminaarista(Uutinen)
järjestivät keväällä 2014 yhteistyössä seminaarin, jonka aiheena oli osaamisen kehittäminen. Yhteenvetoraporttiin on koottu seminaarissa ja...

Kumiteollisuus panostaa turvallisuuteen(Uutinen)
nin edistämisessä toimiva yhteistyö ja avoin vuorovaikutus ovat avainasioita, joiden avulla yritys näiden asioiden kehittämisessä työyhteisön...

Alihankintamessujen tämän vuotisina teemoina ovat myynti ja markkinointi sekä uudet materiaalit ja menetelmät(Uutinen)
Tampereen Messut Oy:n pääyhteistyökumppaneita ovat Teknologiateollisuus ry, Kumiteollisuus ry, Muoviteollisuus ry ja Suomen Osto- ja Logistii...

Kumitekniikan uudet materiaalit ja menetelmät tutuiksi Alihankintamessuilla 15.9.2015(Uutinen)
Kumiteollisuus ry:n yhteistyökumppanin, Kumi-instituutin syysseminaarissa, joka pidetään Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa Ali...

Turvallisuuskulttuurin muutos vaatii johdon sitoutumista(Uutinen)
atapojen, työpaikan hyvän yhteistyön ja henkilöstön onnistuneen osallistamisen voimalla. Finex Oy aloitti muutoksen laittamalla pe...

Jäsenyritysesittelysarja: OT-Kumi Oy - laatua ja räätälöintiä asiakaslähtöisesti(Uutinen)
on tehdä asiakkaan kanssa yhteistyötä parhaan lopputuloksen ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. Asiakaslupausten lunastaminen ovat...

Jäsenesittelysarja: Ravelast Oy - sisäisellä yrittäjyydellä ja erikoisosaamisella hallittua kasvua(Uutinen)
vahvalla asiakastyöllä ja yhteistyöllä asiakkaan kanssa sekä kannattavalla kasvulla. Yritys toimii kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminn...

Kumiteollisuus oli hyvin esillä juuri päättyneillä Alihankinta-messuilla(Uutinen)
Kumiteollisuus ry:n yhteistyökumppani, Kumi-instituutti järjesti messuilla seminaarin uusista materiaaleista ja menetelmistä. ...

Paikallinen sopiminen tuo joustavuutta - Kumiteollisuudella on aiheesta oma opas(Uutinen)
ilöt YTN ry laativat yhteistyössä paikallisen sopimisen oppaan. Paikallista sopimista tarvitaan, sillä yritysten toimintaympäristö m...

Kumiteollisuus panostaa työturvallisuuteen(Uutinen)
ros osoitti miten tärkeää yhteistyö, kommunikointi ja seuranta ovat turvallisuustyön onnistumisessa. Seminaarista on tehty raportt...

Kemian-, lasikeraamisen ja kumiteollisuuden työsuojelun peruskurssi, helmi-maaliskuu 2016(Uutinen)
stään- saa valmiuksia yhteistyöhön työyhteisön jäsenten kanssa turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi- saa tukea jatkuvaan tiedo...

Kansainvälinen turvallisuuspäivä 28.4.2017 - Kumiteollisuus haastaa jäsenyritykset turvallisuushavainnointikampanjaan! (Uutinen)
en nopeaan käsittelyyn ja yhteistyössä tehtyyn turvallisuuspoikkeaminen tutkintaan, löydetään keinot parantaa työpaikan turvallisuutta...

Contitech Finlandille kumiteollisuuden turvallisuuskampanjan voitto toistamiseen(Uutinen)
en nopeaan käsittelyyn ja yhteistyössä tehtyyn turvallisuuspoikkeaminen tutkintaan sekä avoimeen viestintään turvallisuusasioista, löydetään k...

Kumi-instituutin syysseminaari 26.9.2017(Uutinen)
syysseminaari "Innovaatioyhteistyö osana kumppanuusverkostoa" pidetään 26.9.2017 klo 13:00 Alihankintamessujen yhteydessä Tampereen messukesk...

Jäsenesittelysarja: Polymer Components Finland Oy - asiakaskohtaisia kumiteknisiä ratkaisuja ja asiakaskumppanuutta (Uutinen)
yksen lisäksi aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa optimaalisten ratkaisujen saavuttamiseksi. Kilpailuvaltteinaan Polymer Components Finl...

Kumitaituri -ohjelma räätälöi tarvittavan koulutuksen, josta kaikki hyötyvät(Uutinen)
i kehitettiin vuonna 2016 yhteistyössä Tampereen ammattioppilaitos Tredun ja kolmen kumialan yrityksen kanssa Kumitaituri-ohjelma. Ohjelma luo...

Jäsenesittelysarja: Stowe Woodward Finland Oy - korkeaa teknologiaa ja jatkuvaa tuotekehitystä(Uutinen)
n varmistuskeino. Kiinteä yhteistyö tuotekehityksessä asiakkaiden kanssa takaa molemminpuolisen toiminnan tuottavuuden ja toiminnan jatkuvuude...