Lausuntokierroksella olevat kumiteollisuutta koskevat standardiehdotukset (4.5.2015)

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 29.3.2015

Kemesta ry pyytää lausuntoja seuraavista kolmesta kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Eurooppalaiset EN-standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

4.5.2015 mennessä

prEN ISO 6802 Rev Rubber and plastics hoses and hose assemblies with wire reinforcements - Hydraulic impulse test with flexing (ISO/DIS 6802:2015) (Korvaa EN ISO 6802:2008) ISO-lausunto.  

ISO/FDIS 1658 (Ed 4) - Natural rubber (NR) - Evaluation procedure. ISO-äänestys

prEN ISO 8331 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Guidelines for selection, storage, use and maintenance (ISO/DIS 8331:2015) (Korvaa EN ISO 8331:2014). Parallel Enquiry - lausunto (Kumi- ja muoviletkut ja letkukokoonpanot. Ohjeita valintaan, säilytykseen, käyttöön ja huoltoon.

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne.

Lisätietoja lausuntojen sisällöstä Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen a kemesta.fi.
Takaisin