Kumiteollisuus panostaa turvallisuuteen

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 28.4.2015

Kumiteollisuus ry on nostanut vuoden 2015 painopistealueeksi alan työturvallisuuden parantamisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työpaikoilla. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin tilaa on kartoitettu kevään aikana jäsenyritysten henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja yrityshaastatteluilla.

Projektin tarkoituksena on löytää yrityksille käytännön keinoja pienentää tapaturmataajuutta ja sairastavuutta sekä sairauspoissaoloista  ja tapaturmista sekä ennenaikaisista eläkkeistä aiheutuvia kustannuksia. Tärkeää on myös löytää toimialalle yhteisiä ja yrityskohtaisia keinoja parantaa turvallisuus- ja työyhteisökulttuuria pitkäjänteisen turvallisuustyön tueksi. 

Turvallisessa ja hyvinvoivassa työyhteisössä syntyy tuottavaa ja laadukasta työtä. Nämä asiat ovat kilpailukyvyn säilymisen ja toiminnan jatkuvuuden perusta.

Ennakkoselvityksen perusteella työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä toimiva yhteistyö ja avoin vuorovaikutus ovat avainasioita, joiden avulla yritys näiden asioiden kehittämisessä työyhteisön parhaaksi.

Kumiteollisuuden työmarkkinaosapuolet tekevät yhdessä työtä turvallisen kumiteollisuuden hyväksi ja kannustavat yrityksiä panostamaan toimivan vuorovaikutuksen ja aidon luottamuksen rakentamiseen. Parhaimmillaan työturvallisuus ja hyvinvointi ovat osa yrityksen arkea - johtamisen, eri toimintojen ja ihmisten vuorovaikutuksen sekä tekemisen yhteistulos. 

Lisää turvallisesta työstä Työturvallisuuskeskuksen sivuilta: www.ttk.fi 

 Takaisin