Lausuntokierroksella olevat kumiteollisuutta koskevat standardiehdotukset (18.5. & 1.6.2015)

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 22.4.2015

Kemesta ry pyytää lausuntoja seuraavista kolmesta kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Eurooppalaiset EN-standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

18.5.2015 mennessä

prEN ISO 2286-2 Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 2: Methods for determination of total mass per unit area, mass per unit area of coating and mass per unit area of substrate (ISO/DIS 2286:2015) (Korvaa SFS-EN ISO 2286-2:1998). Kumi- tai muovipinnoitetut kankaat. Rullaominaisuudet. Osa 2: Kokonaismassan, pinnoitteen massan ja pohjan massan määritysmenetelmät pinta-alayksikköä kohden. Parallel Enquiry - lausunto 

prEN ISO 2286-3 Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 3: Method for determination of thickness (ISO/DIS 2286-3:2015). (Korvaa SFS-EN ISO 2286-3:1998). Kumi- tai muovipinnoitetut kankaat. Rullaominaisuudet. Osa 3: Paksuuden määritysmenetelmä. Parallel Enquiry - lausunto   

1.6.2015 mennessä 

prEN ISO 7326 - Rubber and plastics hoses. Assessment of ozone resistance under static conditions (ISO/DIS 7326:2015) (Korvaa EN ISO 7326:2008). Parallel Enquiry - lausunto 

prEN ISO 4674-1 Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance - Part 1: Constant rate of tear methods (ISO/DIS 4674-1:2015) (Korvaa EN ISO 4674-1:2003). Kumi- tai muovipinnoitetut kankaat. Repeämiskuormituksen määritys. Osa 1: Vakionopeudella toimivat menetelmät. Parallel Enquiry - lausunto

prEN ISO 6134 Rev - Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam. Specification (ISO/DIS 6134:2015) (Korvaa EN ISO 6134:2005). Parallel Enquiry - lausunto 

prEN ISO 1421 Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tensile strength and elongation at break (ISO/TC 45 ISO/DIS 1421:2015) (Korvaa EN ISO 1421:1998). Kumi- tai muovipinnoitetut kankaat. Murtokuormituksen ja murtovenymän määrittäminen. Parallel Enquiry - lausunto 

prEN ISO 5470-1 Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber abrader (ISO/TC 45 ISO/DIS 5470-1:2015) (Korvaa EN ISO 5470-1:1999).  Kumi- tai muovipinnoitetut kankaat. Murtokuormituksen ja murtovenymän määrittäminen. Parallel Enquiry - lausunto 

prEN ISO 6803 rev - Rubber or plastics hoses and hose assemblies. Hydraulic-pressure impulse test without flexing (ISO/DIS 6803:2015) (Korvaa EN ISO 6803:2008).   Parallel Enquiry - lausunto 

Päivitys 28.4.2015: ISO/FDIS 4665 - Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to weathering. ISO-äänestys.  

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne.

Lisätietoja lausuntojen sisällöstä Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen a kemesta.fi.Takaisin