Lausuntokierroksella olevat kumiteollisuutta koskevat standardiehdotukset (vp. 29.6.2015 & 3.8.2015 mennessä)

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 26.5.2015

Kemesta ry pyytää lausuntoja seuraavista neljästä kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Eurooppalaiset EN-standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

29.6.2015 mennessä

ISO/FDIS 19050 - Rubber, raw, vulcanised - Determination of metal content by ICP-OES. ISO-äänestys.  

ISO/FDIS 6123-1 - Rubber or plastics covered rollers - Specifications - Part 1: Requirements for hardness. ISO-äänestys.  

3.8.2015 mennessä

ISO/DIS 2782-1  Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of permeability to gases - Part 1: Differential-pressure methods. ISO-lausunto.

ISO/DIS 247 Rubber - Determination of ash. ISO-lausunto.

ISO/DIS 11424  Rubber hoses and tubing for air and vacuum systems for internal-combustion engines - Specification. ISO-lausunto.

ISO/DIS 11759 Rubber hoses and hose assemblies for dispensing liquefied petroleum gases (LPGs) - Specification. ISO-lausunto.  

ISO/DIS 289-2  Rubber, unvulcanized - Determinations using a shearing-disc viscometer - Part 2: Determination of pre-vulcanization characteristics. ISO-lausunto.  

ISO/DIS 18898 Rubber - Calibration and verification of hardness testers. ISO-lausunto.  

ISO/DIS 13775-2 - Thermoplastic tubing and hoses for automotive use - Part 2: Petroleum-based-fuel applications. ISO-lausunto.

ISO/DIS 19246 - Rubber compounding ingredients - Silica - Oil absorption of precipitated silica. ISO-lausunto.  

ISO/DIS 21561-2 Styrene-butadiene rubber (SBR) - Determination of the microstructure of solution-polymerized SBR - Part 2: FTIR with ATR method. ISO-lausunto.  

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne.

Lisätietoja lausuntojen sisällöstä Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen a kemesta.fi.Takaisin