Kumiteollisuuden seminaari 24.9.2015: Työturvallisuus osaksi yritystoiminan arkea

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 28.9.2015

Kumiteollisuus ry:n hallitus on asettanut tavoitteeksi alan tapaturmataajuuden laskemisen 10 prosentilla vuodessa. Kumiteollisuuden työmarkkinaosapuolten (Kumiteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry) ja Työturvallisuuskeskuksen Nokian Renkailla järjestämässä seminaarissa etsittiin ja jaettiin käytännön vinkkejä ja työkaluja yrityksissä tehtävän turvallisuustyön kehittämiseksi ja turvallisuuskulttuurin rakentamiseksi. Seminaarissa toteutettu konkreettinen turvallisuushavainnointikierros osoitti miten tärkeää kommunikointi ja seuranta ovat turvallisuustyön onnistumisessa.

Seminaariin osallistui Kumiteollisuuden yritysten johtoa, esimiehiä, työsuojelutoimijoita, luottamushenkilöitä ja muita työturvallisuuden parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Seminaarin ohjelma oli käytännönläheinen ja puheenvuoroissa korostettiin asenteen ja päivittäisen turvallisuustyön merkitystä turvallisuuskulttuurin rakentamisessa. Johdon sitoutuminen nähtiin myös yhtenä työn onnistumisen kulmakivenä, samoin runsas turvallisuushavaintojen tekeminen. Turvallisuustyössä kannattaakin edetä pienin mutta vakain askelin. Muutos ei tapahdu yhdessä yössä, vaan vaatii pitkänjänteistä työtä. Tärkeää on ymmärtää, että kaikki työyhteisön jäsenet ovat vastuussa omasta ja kollegan turvallisuudesta, myös minä. 

Onnistunut turvallisuuskulttuurin muutos vaatii johdon sitoutumista

Seminaarin toinen yritysesimerkkiyritys, kemianteollisuuden alalla toimiva Finex Oy aloitti turvallisuuskulttuurimuutoksen pari vuotta sitten. Aluksi yritys laittoi perusasiat kuntoon, lisäsi opasteita ja varmisti  suojainten saatavuuden kaikille. Yrityksessä aloitettiin myös aktiivinen turvallisuushavainnointi, jonka avulla korjaus- ja muutoskohteet löytyivät. Suurin muutos vanhaan tapaan tehdä asioita, nähtiin johdon sitoutumisessa. Johdon sitoutuminen turvallisuustyöhön auttoi yritystä osallistamaan koko henkilöstön tärkeään muutokseen. 

Työpistemalli sitouttaa työntekijät turvalliseen työntekoon

Alan yritysesimerkistä vastasi Kumiteollisuuden jäsenyritys FP-Finnprofiles, joka esitteli käyttöön ottamaansa työpistemallia. Työpistemallin avulla yrityksessä varmistetaan turvallisuus ja siisteys arjen kiireissä. Työpistemallin avulla jokainen työpiste on helppo pitää siistinä mikä lisää myös turvallisuutta. Yhtenäisen mallin avulla siististä ja turvallisesta työskentelystä tulee luonnollinen osa yrityksen päivittäistä toimintaa. Siisti työympäristö on edistänyt myös yrityksen liiketoimintaa ja tuottavuutta.

Hyvät käytännöt kiertoon

Kumiteollisuus tekee tiivistä yhteistyötä Työturvallisuuskeskuksen kanssa työturvallisuuden ja työsuojelun edistämiseksi alalla. Yksi yhteistyön muoto on hyvien käytäntöjen jakaminen, sillä toimivaa pyörää on turha keksiä uudelleen. Työturvallisuuskeskuksen Erkki Heinonen esitteli seminaarissa muilta aloilta hyväksi havaittuja toimintamalleja ja käytäntöjä. Nämä hyvät käytännöt liitetään syksyllä julkaistavaan, alan turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävään työkalupakki-julkaisuun. Julkaisu tehdään yhteistyössä TTK:n kanssa.

Kummiverkostosta kokemuksia ja tietotaitoa turvallisuuden kehittämiseen

Tapaturmataajuuden laskutavoitteen saavuttamista tukemaan on päätetty perustaa kumiteollisuuden turvallisuusasioihin keskittyvä ”kummiverkosto”. Kummiverkostotoiminta on kemianteollisuudessa hyväksihavaittu turvallisuusasioiden kehittämisen työtapa. Osallistumalla kummitoimintaan yritys saa käyttöönsä verkoston kokemuksia, käytäntöjä ja tietotaitoa kumiteollisuuden työturvallisuusasioista. Kummiverkostossa on mahdollisuus kehittää asioita yhdessä esim. teemakohtaisesti ja eri asiantuntijoita hyödyntäen. Kummiverkostolla on tukenaan kemianteollisuuden turvallisuuden kummiverkostojen osaaminen ja tuki.

Kaikki oppivat turvallisuushavainnointikierroksella

Iltapäivän työosuudessa tehtiin turvallisuushavainnointi- ja riskiarviointikierros Nokian Renkaiden tehtaalla. Kierroksen jälkeisissä ryhmätöissä haettiin korjausehdotuksia ja parannuskeinoja kierroksella nähtyihin puutteisiin ja turvallisuusriskeihin sekä keskusteltiin turvallisuuskäytännöistä yleisesti. Havainnointikierros osoitti miten tärkeää kommunikointi ja seuranta ovat turvallisuustyössä. Asioiden esillenostamisen kynnyksen tulee olla erittäin matala, jotta kaikki mahdolliset turvallisuusriskit voidaan ennakoida ja poistaa. Turvallisuushavainnointi on konkreettista työtä turvallisuuden edistämiseksi.

Lisätietoja Sami Nikander, sami.nikander a kemianteollisuus.fi, puhelin 040 567 4413

Lue myös: 
Turvallisuuskulttuurin muutos vaatii johdon sitoutumista
Finnprofiles sitouttaa henkilöstöä turvallisuuteen työpistemallilla
Nokian Renkaat - turvallinen edelläkävijäTakaisin