Uudet lausuntokierroksella olevat kumiteollisuutta koskevat standardiehdotukset (vp. 28.9.-12.10.2015 )

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 1.9.2015

Kemesta ry pyytää lausuntoja seuraavista neljästä kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Eurooppalaiset EN-standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

28.9.2015 mennessä

FprEN ISO 5774 Plastics hoses - Textile-reinforced types for compressed-air applications - Specification (ISO/FDIS 5774:2015). Parallel Formal Vote   

ISO/FDIS 6123-2  Rubber or plastics covered rollers - Specifications - Part 2: Surface characteristics. ISO-äänestys.

5.10.2015 mennessä

ISO/FDIS 5775-2  Bicycle tyres and rims - Part 2: Rims. ISO-äänestys.   

12.10.2015 mennessä

ISO/DIS 8789 - Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles - Specification. ISO-lausunto.  

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne.

Lisätietoja lausuntojen sisällöstä Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen a kemesta.fi.Takaisin