Paikallinen sopiminen tuo joustavuutta - Kumiteollisuudella on aiheesta oma opas

Sami Nikander (sami.nikander a kemianteollisuus.fi), 15.10.2015

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitysmies Harri Hietalan 15.10.2015 julkistama ehdotus paikallisen sopimisen laajentamisesta korostaa joustavuuden lisäämistä kilpailukykytekijänä.

Tämä on kumiteollisuudessa tunnistettu tosiasia ja vuonna 2013 alan työmarkkinajärjestöt (Kumiteollisuus ry, TEAM teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry laativat yhteistyössä paikallisen sopimisen oppaan. Paikallista sopimista tarvitaan, sillä yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja muutokset kohtelevat yrityksiä eri tavalla. Muutoksiin pitää pystyä reagoimaan toimenpiteillä, jotka sopivat parhaiten yrityksen tilanteeseen. Paikallinen sopiminen mahdollistaa joustavat täsmäratkaisut, joilla yritykset voivat pitää parhaalla mahdollisella tavalla huolta kilpailukyvystään ja työpaikoistaan.

Kumiteollisuuden paikallisen sopimisen oppaan voit ladata tästä.Takaisin