Kemian-, lasikeraamisen ja kumiteollisuuden työsuojelun peruskurssi, helmi-maaliskuu 2016

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 31.12.2015

Työturvallisuuskeskus järjestää helmi-maaliskuussa 2016 kemian-, lasikeraamisen ja kumiteollisuuden työsuojelun peruskurssin Tampereella. Koulutuksen 1. jakso pidetään 9.–11.2.2016 ja 2. jakso 9.–10.3.2016.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja
- ymmärtää työsuojelutoiminnan merkityksen osana työpaikan perustehtävän, tuottavuuden ja laadun kehittämistä
- saa perustiedot työsuojelusta ja omasta työsuojelutehtävästään
- saa valmiuksia yhteistyöhön työyhteisön jäsenten kanssa turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
- saa tukea jatkuvaan tiedon hankintaan ja sen hyödyntämiseen.

Lisätiedot koulutuksesta ja ilmoittautumisohjeet oheisesta liitteestä.Takaisin

Kurssiesite 

Kemian-, lasikeraamisen ja kumiteollisuuden
työsuojelun peruskurssi

Tyosuojelun Peruskurssi Kumiteollisuus Kemia
63 KB, päivitetty 31.12.2015