Kumiteollisuus panostaa työturvallisuuteen

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 1.12.2015

Kumiteollisuus ry:n hallitus on asettanut tavoitteeksi alan tapaturmataajuuden laskemisen 10 prosentilla vuodessa. Alan työturvallisuustalkoisiin ovat sitoutuneet työpaikkojen kaikki osapuolet yhdessä.

Kumiteollisuuden työmarkkinaosapuolten (Kumiteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry) ja Työturvallisuuskeskuksen 24.9.2015 Nokian Renkailla järjestämässä seminaarissa etsittiin ja jaettiin käytännön vinkkejä ja työkaluja yrityksissä tehtävän turvallisuustyön kehittämiseksi ja turvallisuuskulttuurin rakentamiseksi. 

Seminaarissa toteutettu konkreettinen turvallisuushavainnointikierros osoitti miten tärkeää yhteistyö, kommunikointi ja seuranta ovat turvallisuustyön onnistumisessa. 

Seminaarista on tehty raportti ja sen liitteeksi jäsenyritysten käyttöön työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin työkalupakki. Julkaisu on ladattavissa Vastuullisuus -osiosta.

Yhdeksi työturvallisuuden parannuskeinoksi on valittu työturvallisuuden kummiverkostotoiminta. Joulukuussa käynnistyvään toimintaan ovat tervetulleita kaikki Kumiteollisuuden jäsenyritykset. Lisätietoja verkoston toiminnasta seminaariraportissa.Takaisin