Uudet lausuntokierroksella olevat kumiteollisuutta koskevat standardiehdotukset (vp 23.1.2017 ja 1.3.2017)

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 12.1.2017

Kemesta ry pyytää lausuntoja seuraavista neljästä kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Eurooppalaiset EN-standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

23.1.2017 mennessä:

Lausuntopyyntö 2016317 ISO/TC 45 ISO/FDIS 11852 Rubber - Determination of magnesium content of field natural rubber latex by titration
Lausuntopyyntö 2016312 ISO/TC 31 ISO/DIS 4250-1 Earth-mover tyres and rims - Part 1: Tyre designation and dimensions
Lausuntopyyntö 2016310-311 CEN/TC 218 prEN 13765-prEN 13766  Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne.
Lisätietoja lausuntojen sisällöstä Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen a kemesta.fi.

1.3.2017 mennessä:
Muoviteollisuus ry pyytää lausuntoanne 

Kansallisten standardien ajantasaisuudesta
- SFS 3915 LM-säiliöt. Polttoöljyn varastosäiliöt sisätiloissa. Rakenne ja yleiset ominaisuudet  (vahvistettu 1980)
- SFS 3916 LM-säiliöt. Polttoöljyn varastosäiliöt sisätiloissa. Laatuvaatimukset (vahvistettu 1980)

Vastaava eurooppalainen standardi on SFS-EN 13121: osat 1, 2, 3, 4 ja 5.  "GRP tanks and vessels for use above ground." 
— Part 1: Raw materials — Specification conditions and acceptance conditions; 
— Part 2: Composite materials — Chemical resistance;
— Part 3: Design and workmanship;
— Part 4: Delivery, installation and maintenance;
— Part 5: Example of calculation (CEN/TR 13121-5; in preparation)

Voidaanko suomalainen standardi SFS 3915:1980 kumota?
1. Kyllä 
2. Ei (+perustelut miksi ei)
3. Emme ota kantaa

Voidaanko suomalainen standardi SFS 3916:1980 kumota?
1. Kyllä 
2. Ei (+perustelut miksi ei)
3. Emme ota kantaa

Kommentointiaika on kahdeksan viikkoa, 1.3.2017 saakka.
Kommentit ja lisätiedot: minna.annala (a) plastics.fi
Takaisin