Kansainvälinen turvallisuuspäivä 28.4.2017 - Kumiteollisuus haastaa jäsenyritykset turvallisuushavainnointikampanjaan!

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 17.2.2017

Turvallinen ja tuottava työyhteisö rakentuu teoista ja päätöksistä, joiden pohjalla on tutkittua tietoa yrityksen toiminnasta, prosesseista ja jokapäiväisestä tekemisestä. Turvallisuushavainnointi on yksinkertainen ja helposti järjestettävä keino kerätä tietoa yrityksen turvallisuudesta, joka päivä. Yhdistettynä havainnointien nopeaan käsittelyyn ja yhteistyössä tehtyyn turvallisuuspoikkeaminen tutkintaan, löydetään keinot parantaa työpaikan turvallisuutta.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 22. kerran perjantaina 28.4.2017 maailmanlaajuisesti.

Kumiteollisuuden työmarkkinaosapuolet yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa haastavat kaikki jäsenyritykset ja kumialan oppilaitokset tekemään mahdollisimman paljon turvallisuushavainnointeja torstaina 28.4.2017.

Kumiteollisuus on asettanut yhteisen tavoitteen alan tapaturmataajuuden laskemiseksi. Tavoitteen taustalla on tarve vähentää yrityksissä tapahtuvia työtapaturmia, työtapaturmista ja sairauspoissaoloista sekä ennenaikaista eläkkeistä johtuvia kustannuksia ja rakentaa työpaikoille toimiva turvallisuus- ja työyhteisökulttuuri, joka edistää turvallisia työolosuhteita ja hyvinvointia työssä. Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisellä parannetaan myös liiketoiminnan edellytyksiä, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hyvä turvallisuuskulttuuri ja hyvinvoiva työyhteisö ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen tulevaisuuden menestymisessä.

Alan sopimusosapuolet haluavat edistää ennakoivan turvallisuuskulttuurin juurtumista kumiteollisuuden työpaikoille, ja haastavat kaikki jäsenyritykset tekemään mahdollisimman paljon turvallisuushavainnointeja kansainvälisen turvallisuuspäivän 28.4.2017 aikana. Eniten turvallisuushavainnointeja suhteessa henkilöstömääräänsä kerännyt yritys ja sen henkilöstö palkitaan hyvinvointia edistävällä palkinnolla.  

Turvallisuushavainnointien tekeminen tekee turvallisuustyötä näkyväksi, parantaa ennakoivuutta ja herättää arvokasta keskustelua turvallisesta, yhteisestä työpaikasta. Viestimällä turvallisuusasioista läpi organisaation ja osallistamalla yrityksen koko henkilöstö turvallisuustalkoisiin, rakennetaan turvallista ja hyvinvoivaa työpaikkaa, yhdessä.

Lähetämme työpaikoille erikseen ohjeet kampanjaan osallistumisesta, havaintojen ilmoittamisesta sekä ideoita havaintojen käsittelyyn turvallisuustempauksen yhteydessä maaliskuun alkupuolella.  Lisätietoja voi kysyä Kumiteollisuus ry:stä Petra Kannonkarilta, petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi tai 0400 995610.

Kumiteollisuus ry
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Ammattiliitto Pro ry
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Logot
Takaisin