Väitöstutkimus: nanotäyteaineilla ympäristöystävällisempiä autonrenkaita

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 26.10.2017

DI Minna Poikelispään väitöskirja “Improvements of Nanofiller-Elastomer Systems by Filler Modification and Tailored Mixing Techniques” on tarkastettu ja hyväksytty arvosanalla kiittäen hyväksytty Tampereen teknillisessä yliopistossa 13.10.2017.

Kumien mekaanisia ominaisuuksia parannetaan sekoittamalla niihin lujittavia täyteaineita, kuten hiilimustaa. Diplomi-insinööri Minna Poikelispään tutkimus osoittaa, että nanotäyteaineet tarjoavat hiilimustalle hyvän vaihtoehdon niin ominaisuuksien kuin ympäristönkin kannalta.

Lisätietoja Poikelispään materiaaliopin väitöstutkimuksesta ja sen tuloksista Tampereen Teknillisen yliopiston tiedotteesta: 
http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/vaitostiedotteet/ymparistoystavallisempia-autonrenkaita-nanotayteaineilla-x227846c2 

Poikelispaa 171013

Kuvassa väitöstilaisuutta valvonut professori Jyrki Vuorinen, vastaväittäjä TkT Marke Kallio (Metso), DI Minna Poikelispää ja toinen vastaväittäjä professori Norbert Vennemann (Osnabrück University of Applied Sciences, Saksa). Takaisin