Kumiteollisuus mukana rakentamassa vuoropuhelua ja kokonaisymmärrystä kulumispartikkeleista

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 29.1.2018

EU:n komissio julkaisi 16.1.2018 osana laajempaa kiertotalouden pakettia ns. muovistrategian, jonka osana käsitellään myös ns. mikromuoveja, oikeammin mikropartikkeleita. Muovistrategia tarjoaa hyvän pohjan vuoropuhelun aloittamiselle merten muovikuormituksen vähentämiseen liittyvien ratkaisujen suhteen. Kumiteollisuus ei lisää tuotteisiinsa mikromuoveiksi määriteltyjä partikkeleita. Rengas- ja tiemateriaalien kulumispartikkelit on kuitenkin muovistrategiassa nostettu yhdeksi epäsuoraksi mikromuovien lähteeksi.

Toimiala on tehnyt rengas- ja tiemateriaalien kulumispartikkeleihin liittyvää tutkimusta jo yli kymmenen vuoden ajan (www.wbcsd.org/Projects/Tire-Industry-Project ). Ymmärrys ja osaaminen ovat matkan varrella karttuneet. 

Lue juttu kokoknaisuudessaan: Mikromuovit ja kumiteollisuusTakaisin