Turvallisuuspäivän haastekampanja 27.4.2018: Turvallisuuskävelyt osaksi turvallisuuden edistämistä Kumiteollisuuden työpaikoilla

Turvallisuuspäivän haastekampanja 27.4.2018: Turvallisuuskävelyt osaksi turvallisuuden edistämistä Kumiteollisuuden työpaikoilla

Petra Kannonkari (petra.kannonkari a kemianteollisuus.fi), 10.4.2018

Yrityksen turvallisuuskulttuuri rakentuu päivittäisistä teoista työpaikalla. Parhaat ratkaisut tehdään yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa työyhteisön kaikkien osapuolten kesken. Alan sopimusosapuolet yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa haastavat kaikki jäsenyritykset ja kumialan oppilaitokset perjantaina 27.4.2018 yhteiseen turvallisuuskampanjaan.

Turvallisuushavainnointi on tärkeä osa turvallisuuden rakentamista. Turvallisuushavainnointia voidaan toteuttaa monella eri, kullekin yritykselle sopivalla tavalla. Esimiesten tekemät, keskustelevat ja turvallisuutta edistävät turvallisuuskävelyt (safety walk) lisäävät johdon ja henkilöstön välistä avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä kuin huomaamatta. Turvallisuushavainnot, joiden pohjalta toimintaa korjataan ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta paikkansa on myös positiivisilla turvallisuushavainnoilla. Myönteinen asenne kehittämiseen luo luottamusta työpaikan eri toimijoiden välille.

Alan sopimusosapuolet (Kumiteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry) yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa haluavat edistää ennakoivan turvallisuuskulttuurin juurtumista kumiteollisuuden työpaikoille, ja haastavat kaikki jäsenyritykset ja kumialan oppilaitokset perjantaina 27.4.2018 järjestämään turvallisuuskävelyjä toimipaikoillaan yhteistyössä johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa!

Parhaan turvallisuuskävelytoteutuksen tehnyt yritys palkitaan kunniakirjalla ja hyvinvointia edistävällä konkreettisella palkinnolla.

Lisätiedot turvallisuuspäivän kampanjasta: 
Anni Siltanen
Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
Kemianteollisuus ry
anni.siltanen a kemianteollisuus.fi 

Kumin Osapuolten Logot
Takaisin