Stowe Woodward Finland Oy - korkeaa teknologiaa ja jatkuvaa tuotekehitystä

Stowe Woodward Finland Oy on amerikkalaiseen Xerium-konserniin kuuluva telapinnoitteiden valmistaja. Yritys valmistaa korkealuokkaisia telapäällysteitä paperi-, sellu-, kartonki-, graafiseen- ja metalliteollisuuteen sekä muille teollisuuden aloille. Yrityksen palveluihin kuuluvat myös telapinnoiteteknologian asiantuntijapalvelut. Jatkuva kehitystyö telapinnoiteteknologian saralla on yksi tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistuskeino. Kiinteä yhteistyö tuotekehityksessä asiakkaiden kanssa takaa molemminpuolisen toiminnan tuottavuuden ja toiminnan jatkuvuuden.

Stowe Woodward Finland Oy:n Suomen tehdas sijaitsee Keravalla. Se työllistää noin 60 henkeä ja vuosittainen liikevaihto on noin 11,5 meur josta 60% menee vientiin. Pääasialliset asiakkaat ovat paperi-, sellu-, kartonki-, graafisessa-, ja metalliteollisuudessa.

Xerium-konserni työllistää noin 2900 henkilöä ja sillä on toimintaa kolmessatoista maassa 28:ssa toimipisteessä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Aasiassa.

Kasvua ja kilpailuetua korkealaatuisesta teknologiasta

Stowe Woodward Finland Oy korkealaatuisten telapinnoitteiden valmistaja. Yritys tarjoaa myös telapinnoiteteknologiaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Yritys katsoo tehtäväkseen myös standardoida, kehittää ja soveltaa telapinnoiteteknologiaa, mikä varmistaa kasvumahdollisuudet niin Stowe Woodwardille kuin sen asiakasyrityksille. Tavoitteena on, että yhä suorituskykyisemmät ja kestävämmät telapinnoitteet lisäävät asiakasyritysten prosessien tuottavuutta.

Jatkuva kehitystyö ja uuden teknologian hyödyntäminen tuovat lisäarvoa asiakkaille

Stowe Woodward katsoo velvollisuudekseen soveltaa uusien tuotteiden kehitystyössä uusimpia teknologioita yhä innovatiivisemmin, esimerkiksi komposiittipäällysteissä käytetään nanoteknologiaa telan suorituskyvyn parantamiseksi. 

Käytössä on myös edistyksellistä mittausteknologiaa, joka mittaa, tallentaa sekä ennustaa nipin (paperikoneen telapuristimen puristus) tehokkuuden ja jopa telapäällysteiden suorituskyvyn käytön aikana. Uusimman teknologian käyttö parantaa telan suorituskykyä ja vaikuttaa konkreettisesti myös asiakkaan tekemän paperin laatuun positiivisesti.

Osaava henkilöstö ja vastuulliset periaatteet luovat pitkän tähtäimen perustaa liiketoiminnalle

Stowe Woodwardilla panostetaan henkilöstön tekniseen osaamiseen, jonka avulla yritys pystyy soveltamaan uusinta teknologiaa tuotteissaan ja sitä kautta tuomaan pitkäaikaista hyötyä asiakkaille laadukkaiden tuotteiden muodossa.

Yritys noudattaa Xerium-konsernin maailmanlaajuista vastuullisuusohjelmaa (GSP), jonka pääteemat ovat ihmiset, maapallo ja tulos (engl. People, Planet, and Profit). Konsernissa koetaan tärkeäksi, että yritys sisällyttää toimintansa perustaan sosiaalisen ja ympäristön vastuullisen toiminnan periaatteet. Muita tärkeitä vastuullisuusteemoja vastuullisuusohjelmassa ovat mm. turvallisuuteen ja ympäristöön sekä energiaan, veteen ja jätteisiin liittyvien velvoitteiden noudattaminen.

Tutustu yritykseen tarkemmin: http://www.xerium.com/

Tämä juttu on osa Kumiteollisuuden verkkosivuilla julkaistavaa kumiteollisuuden yritysesittelysarjaa. Lue myös aiemmin ilmestyneet jutut Jäsenyritykset -sivulta.

teksti: Petra Kannonkari/Kumiteollisuus ry