Palkkaratkaisuilla ja työehtosopimuksilla kilpailukykyä alan yrityksille

Kumiteollisuuden tavoitteena ovat kilpailukykyä parantavat palkkaratkaisut ja joustavat työehtosopimukset. Näiden avulla varmistetaan elinvoimainen yritystoiminta ja työpaikat alalla myös tulevaisuudessa.

Suomen kumiteollisuudessa vallitsee kova kilpailu ja kumiteollisuuden käyttämät raaka-aineet tuodaan Suomeen lähestulkoon kokonaan. Tuotannosta kaksi kolmasosaa menee vientiin. Alan työntekijöiden palkkataso on koko 2000-luvun ollut teollisuuden keskiarvoa korkeampi. Ala on haasteista huolimatta pysynyt elinvoimaisena ja työllistää noin 2000 henkeä.  

Työehtosopimuksilla kustannustehokkuutta

Kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta edistävillä työehtosopimuksilla pyritään vaikuttamaan alan toimintakykyyn pitkäjänteisesti. Joustavat työaikaratkaisut antavat yrityksille mahdollisuuden järjestää toiminta sujuvasti muuttuvissa tilanteissa ja varmistaa tuloksellinen yritystoiminta tulevaisuudessa.

Paikallisella sopimisella joustavuutta

Alalla käydään aktiviista vuoropuhelua työnantajien ja palkansaajien välillä. Paikallisella sopimisella haetaan yrityskohtaista kilpailuetua. Paikallisilla sopimuksilla tavoitellaan kykyä toimia nopeasti erilaisissa vaativissa tilanteissa. Alan työmarkkinajärjestöt (Kumiteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry) kannustavat paikalliseen sopimiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun, sillä osapuolten välisellä hyvällä yhteistyöllä on suuri merkitys yrityksen menestykseen. 

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta

Kumiteollisuuden yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii uusia menestystekijöitä. Yksi tulevaisuuden menestystekijöistä on työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen työpaikoilla. Kumiteollisuuden jäsenyritykset  panostavat työkyvyn varmistamiseen mm. varhaisen välittämisen toimintamallien käyttöönotolla sekä osaamisen kehittämisellä. Hyvinvoivat työyhteisöt ja yksilö tekevät tuottavaa työtä, tulevaisuudessakin.
Osa kumiteollisuuden yrityksistä on myös mukana kemianteollisuuden liittoperheen yhteisessä työhyvinvointia edistävässä yhteistyössä. Lue hankkeesta lisää www.hyvaahuomista.fi.

Lue myös
Organisaatio/Jaostot/Tes-jaosto

Kumiteollisuudessa noudatettavat sopimukset 2014-2016

Tes Kumiteollisuuden Tyontekijat 2014 2016 Fi
262 KB, päivitetty 11.8.2014
Tes Kumiteollisuuden Toimihenkilo 2014 2016 F
178 KB, päivitetty 11.8.2014
Tes Kumi Ja Kemia Sahkoala Tyontekijat 2014 2
62 KB, päivitetty 2.6.2014
Ylempien Toimihenkiloiden Poytakirja 2014 201
138 KB, päivitetty 2.6.2014

Kumiteollisuuden paikallisen sopimisen opas, 2013

Opas Paikallinen Sopiminen Kumiteollisuudessa
1.1 MB, päivitetty 10.10.2014

Seminaariraportti osaamisen kehittämisestä kumiteollisuudessa, 2014

Seminaariraportti Osaamisen Kehittaminen Kumi
1.7 MB, päivitetty 10.10.2014

Kumiteollisuuden kesätyöohje 2016

Kesatyontekijaohje 2016 Kumiteollisuus
25 KB, päivitetty 18.2.2016