Palkkaratkaisuilla ja työehtosopimuksilla kilpailukykyä alan yrityksille

Kumiteollisuuden tavoitteena ovat kilpailukykyä parantavat palkkaratkaisut ja joustavat työehtosopimukset. Näiden avulla varmistetaan elinvoimainen yritystoiminta ja työpaikat alalla myös tulevaisuudessa.

Suomen kumiteollisuudessa vallitsee kova kilpailu ja kumiteollisuuden käyttämät raaka-aineet tuodaan Suomeen lähestulkoon kokonaan. Tuotannosta kaksi kolmasosaa menee vientiin. Alan työntekijöiden palkkataso on koko 2000-luvun ollut teollisuuden keskiarvoa korkeampi. Ala on haasteista huolimatta pysynyt elinvoimaisena ja työllistää noin 2000 henkeä.  

Työehtosopimuksilla kustannustehokkuutta

Kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta edistävillä työehtosopimuksilla pyritään vaikuttamaan alan toimintakykyyn pitkäjänteisesti. Joustavat työaikaratkaisut antavat yrityksille mahdollisuuden järjestää toiminta sujuvasti muuttuvissa tilanteissa ja varmistaa tuloksellinen yritystoiminta tulevaisuudessa.

Paikallisella sopimisella joustavuutta

Alalla käydään aktiviista vuoropuhelua työnantajien ja palkansaajien välillä. Paikallisella sopimisella haetaan yrityskohtaista kilpailuetua. Paikallisilla sopimuksilla tavoitellaan kykyä toimia nopeasti erilaisissa vaativissa tilanteissa. Alan työmarkkinajärjestöt (Kumiteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry) kannustavat paikalliseen sopimiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun, sillä osapuolten välisellä hyvällä yhteistyöllä on suuri merkitys yrityksen menestykseen. 

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta

Kumiteollisuuden yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii uusia menestystekijöitä. Yksi tulevaisuuden menestystekijöistä on työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen työpaikoilla. Kumiteollisuuden jäsenyritykset  panostavat työkyvyn varmistamiseen mm. varhaisen välittämisen toimintamallien käyttöönotolla sekä osaamisen kehittämisellä. Hyvinvoivat työyhteisöt ja yksilö tekevät tuottavaa työtä, tulevaisuudessakin.
Osa kumiteollisuuden yrityksistä on myös mukana kemianteollisuuden liittoperheen yhteisessä työhyvinvointia edistävässä yhteistyössä. Lue hankkeesta lisää www.hyvaahuomista.fi.

Hyvät kesätyökokemukset tärkeitä sekä nuorelle että yritykselle

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen konkreettinen kosketus työelämään. Kesätyössä saatujen kokemusten perusteella luodaan ensimmäiset käsitykset yrityksistä työnantajina. Yrityksille kesätöiden tarjoaminen on tilaisuus kantaa vastuunsa nuorista ja jättää itsestään positiivinen kuva.

Kumiteollisuus ry:n puheenjohtaja Martti Aromaa kesätyöblogi Kemianteollisuuden verkkosivuilla 

Antti Leinosen monipuolinen kesätyö ContiTech Finland Oy:n kuljetinhihnatehtaalla, blogikirjoitus Kemianteollisuuden verkkosivuilla

Lue myös
Organisaatio/Jaostot/Tes-jaosto

Kumiteollisuudessa noudatettavat sopimukset

Kumiteollisuus on solminut uudet työehtosopimukset vuosille 2017-2020.

Sopimusratkaisut, neuvottelumateriaalia ja tietoa koulutuksista sekä käytännön työvälineitä päivitetään jatkuvasti jäsenyritysten käytössä olevaan kemiaextra.fi -palveluun. 

Nyt myös vuoden 2018 palkankorotusohje löytyy Kemiaextrasta.

Pyrimme saamaan viralliset sähköiset versiot KemiaExtraan arviolta noin tammikuun puolessa välissä. Painetut työehtosopimukset valmistuvat aikaisintaan helmikuussa 2018. Tiedotamme asian etenemisestä KemiaExtrassa.

Stm Kumiteollisuus Tyntekijt Tes 2016 2017
531 KB, päivitetty 29.8.2017


Stm Kumiteollisuus Toimihenkilot Tyehtosopimu
302 KB, päivitetty 29.8.2017
Stm Ylempien Toimihenkiliden Pytkirja 2016 20
132 KB, päivitetty 29.8.2017
Extra Kumi Ja Kemia Sahkoala Tyontekijat Tes
64 KB, päivitetty 29.8.2017

Kumiteollisuuden paikallisen sopimisen opas, 2013

Opas Paikallinen Sopiminen Kumiteollisuudessa
1.1 MB, päivitetty 10.10.2014

Seminaariraportti osaamisen kehittämisestä kumiteollisuudessa, 2014

Seminaariraportti Osaamisen Kehittaminen Kumi
1.7 MB, päivitetty 10.10.2014

Kumiteollisuuden kesätyöohje 2016

Kesatyontekijaohje 2016 Kumiteollisuus
25 KB, päivitetty 18.2.2016