Kumiteollisuus ry:n jaostot

Kumiteollisuus ry:llä on kolme jaostoa: työehtosopimusjaosto, koulutusjaosto ja ympäristöjaosto.

Työehtosopimusjaosto (tes-jaosto) käsittelee työmarkkinoihin liittyviä asioita, mm. yhteistyötä palkansaajajärjestöjen kanssa, palkkatilastoja, työelämän kehittämistä sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä jaosto käsittelee sopimustavoitteita ja neuvottelutilannetta sekä nimeää jäsenyritysten edustajista koostuvat neuvottelukunnat työehtosopimusneuvotteluihin. Jaoston puheenjohtaja on Nokian Renkaat Oyj:n Altti Korpela

Ympäristöjaosto käsittelee ympäristöön, työsuojeluun, työterveyteen ja kemikaaleihin liittyviä asioita. Lainsäädäntöasioissa päähuomio kohdistuu kemikaali- ja ympäristölainsäädäntöön liitttyvään kehitykseen, mutta jaoston asialistalla ovat myös energiatehokkuuteen, elinkaariasioihin ja turvallisuustason parantamiseen liittyvät ksymykset. Ympäristöjaoston puheenjohtajana toimii Nokian Renkaat Oyj:n Sirkka Leppänen.

Koulutusjaosto käsittelee alan koulutukseen ja koulutuslainsäädäntöön liittyviä asioita. 

Standardisointitoimintakunta 
Toimikunta koostuu jäsenyritysten edustajista. Toimikunnan jäsenet seuraavat erityisesti oman yrityksensä tuotteisiin liittyvien standardien kehitystyötä. Standardisointitoimikunnan puheenjohtaja on Teknikum Sekoitukset Oy:n Martti Jokela.  

Jaostojen toiminta

Jaostot käsittelevät ja valmistelevat Kumiteollisuus ry:n hallituksen käsittelyyn erilaisia kumiteollisuuden jäsenyrityksiä koskettavia asioita. 

Jaostot kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kaikkien jäsenyritysten edustajat voivat osallistua kokouksiin.

Jos olet kiinnostunut jaostotoiminnasta, ole yhteydessä Sami Nikander, sami.nikander a kemianteollisuus.fi tai gsm 040 567 4413.